Home » Waarom Advies?

Bij Elektro advies Teeuwen willen we u vooraf zo goed mogelijk raadgevend adviseren. Door u te laten adviseren zal uw installatie beter passen bij uw wensen, de kosten vooraf beter inzichtelijk zijn, u hierdoor vele onnodige/onverwachte kosten bespaart blijven en u zal er niet alleen voor staan.

Om u in bovenstaande te adviseren hebben we diverse producten en diensten beschikbaar welk u zullen helpen bij het verkrijgen


In de Nederlandse normen voor elektrische installaties (de NEN1010) er weinig tot geen regels opgenomen zijn waaruit een installatie minimaal moet bestaan. De enige regels welk zijn opgenomen hebben betrekking op de veiligheid van de installaties. 

Onze normen zeggen dus weinig tot niets over de omvang van de installatie.

In de NEN1010 omschrijven ze de volgende regels m.b.t. de elektrische installatie in een tot bewoning bestemd gebouw:

510.4.1   In elke betreedbare ruimte in tot bewoning bestemde gebouwen, logiesgebouwen en

woonschepen moeten voldoende contactdozen en aansluitpunten voor verlichting zijn aangebracht om op veilige en doelmatige wijze de ruimte te kunnen gebruiken.

Omdat in bovenstaande stuk alleen maar wordt gesproken over voldoende contactdozen.

Hierboven in 510.4.1 wordt duidelijk omschreven dat er voor aanleg de omvang van de installatie met de opdrachtgever dient te worden besproken. Dit verplicht de installateur alleen dat hij voor de start van zijn werkzaamheden de omvang van de installatie met u bespreekt. Dit kan dus al zijn na dat u opdracht heeft verstrekt aan de installateur.

Waardoor de installateur aanvullende kosten in rekening kan brengen voor wensen waarvan u dacht hier al opdracht voor te hebben gegeven. Een installateur zal bijvoorbeeld voor een extra stopcontact al gauw meer dan € 200,- inrekening kunnen brengen.